Välkommen till Åkessons

Det hela började redan år 1957
Med träget arbete och stor envishet har företaget varit med på hela den hisnande grafiska utvecklingen. Från bly och boktryck till dagens helt datastyrda produktion.
     Stormar, eldsvådor och andra bakslag har inte gjort resan bekymmersfri. Men vi har hela tiden trott på vår idé; att kunnande och kvalitet lönar sig. Liksom långsiktigt arbete.
     Idag kan vi också stolta se resultatet.
Med stora kunder
och tunga uppdrag från hela det svenska näringlivet är Åkessons idag en ansedd, seriös och kvalitetsmedveten leverantör av grafiska tjänster. Mängder av utmärkelser och priser vi fått genom åren är ett bra bevis på det.
     Samtidigt står vi stadigt på den småländska jorden, värnar om alla våra kunder. Små som stora. Känner respekt för varje uppdrag. Utför det med all den kunskap och känsla vi med åren tillägnat oss.
     Kalla det gärna yrkesheder.
     Säkerhet, kvalitet, — trygghet går också bra.
     Liksom omsorg.